BioTransfer BV

Business Development in Life Sciences

BioTransfer: Business Development in Life Sciences

BioTransfer is uw partner voor het ontwikkelen en uitvoeren van Business Development projecten in de Life Sciences. Meer dan 20 jaar ervaring in wetenschap en bedrijfsleven gekoppeld aan een groot netwerk zorgt ervoor dat wij uw creatieve ideeën vorm kunnen geven richting de markt.

Uit vele gesprekken blijkt telkens weer dat het voor iemand met een goed idee of een uitvinding vaak lastig is om een beeld te krijgen van wat er precies moet gebeuren om de vinding verder te ontwikkelen en wat de volgorde is van de te ondernemen acties. Vaak volgt er dan een ware zoektocht langs diverse ambtenaren, investeerders, adviseurs, nog meer adviseurs, subsidiegevers, octrooigemachtigden, juristen, accountants, enzovoort. Het beeld wordt er dan niet helderder op omdat al deze, vaak uiterst behulpzame raadgevers, slechts een deel van het verhaal (kunnen) vertellen en ook zo hun eigen belangen hebben. Het is de missie van BioTransfer om u te helpen het ontwikkelingstraject van uw vinding vorm te geven en daarbij het roer zelf in handen te blijven houden.

Visie

Business development in de Life Sciences gaat vaak over projecten met een hoog risico. Om niet in de technologie, hoe belangrijk ook, van de vinding te blijven hangen is het daarom van belang om zo snel mogelijk de risico's in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk te elimineren. Daarmee wordt er direct waarde gecreëerd met uw uitvinding.

Projecten en participaties van BioTransfer

Contact

BioTransfer BV

Siert Bruins

tel: 06 - 236 51 327

Het begin van Hewlett-Packard (HP)

Elke startup begint in het klein ook Hewlett-Packard is klein begonnen namelijk in deze gehuurde garage (1939). Dit wordt gezien als het begin van Silicon Valley.